Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ;

ΠΟΤΕ Η ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ;
September 11, 2018
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
September 11, 2018
ΠΟΤΕ Η ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ;
September 11, 2018
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
September 11, 2018
Share

Ο εξαναγκασμός του εργαζομένου σε εργασία απαγορεύεται

από το Σύνταγμα. Η ελευθερία της εργασίας, ωστόσο, δεν είναι απεριόριστη. Η πιθανότητα να προκληθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, είτε σωματική είτε ψυχική, από την αποχή εργαζομένων δικαιολογεί την επίταξη της εργασίας τους. Σκοπός είναι η διαφύλαξη του κοινωνικού συμφέροντος. Συμπερασματικά, χάριν της προστασίας του κοινωνικού συνόλου, το ατομικό δικαίωμα ελευθερίας της εργασίας υποχωρεί.