ΤΟ ΝΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”. ΤΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ
July 4, 2020
Η ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
July 5, 2020
Share

Νέες προθεσμίες για τις υποβολές δηλώσεων και την πληρωμή των εργαζομένων στο πλαίσιο του προγράμματος «Συν – Εργασία» ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας με ηλεκτρονική ανακοίνωση στην πλατφόρμα του συστήματος «Εργάνη».

Ειδικότερα, δίνεται παράταση μέχρι την Δευτέρα 6 Ιουλίου για την υποβολή Ορθής Επανάληψης της Αίτησης /Δήλωσης Ένταξης στον Μηχανισμό «Συν-Εργασία» για την Α’ ΦΑΣΗ, προκειμένου οι εργοδότες να τροποποιήσουν – εφόσον θέλουν – αναδρομικά την ημερομηνία ένταξης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου «Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου».

Για παράδειγμα, αν η επιχείρηση επιθυμεί να δηλωθεί ως νέα ημερομηνία ένταξης η 17η Ιουνίου, ενώ αρχικά είχε δηλωθεί η 20η Ιουνίου, είναι δυνατή η τροποποίηση αυτής της ημερομηνίας, εφόσον έχει γνωστοποιηθεί η αλλαγή του χρόνου εργασίας στον Ε4 πριν την έναρξή του στις 17/6/2020.

Μετά την αξιολόγηση από την ΑΑΔΕ των προϋποθέσεων ένταξης στο πρόγραμμα (μείωση τουλάχιστον 20% του τζίρου) η υποβολή της Β’ ΦΑΣΗΣ της Αίτησης της επιχείρησης που είναι απαραίτητο βήμα για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από την ερχόμενη Τρίτη 7 Ιουλίου έως και 13 Ιουλίου (εντός των τριών πρώτων ημερών του επόμενου μήνα, αναφέρει η σχετική ΚΥΑ). Με την δήλωση αυτή δηλώνονται :

 • Οι μηνιαίες δηλωθείσες μικτές αποδοχές του εργαζόμενου με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθώς και οι αντίστοιχες μηνιαίες καθαρές αποδοχές του,
 • Οι καταβαλλόμενες αποδοχές στον εργαζόμενο, κατά το μήνα ένταξής του στον Μηχανισμό με βάση τις μειωμένες ώρες εργασίας και
 • Ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) και η Τράπεζα πληρωμής της μισθοδοσίας του εργαζόμενου που έχει ενταχθεί στον Μηχανισμό.

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης του κράτος, δηλαδή η οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που αντιστοιχεί στο 60% του μισθού που χάνει ο εργαζόμενος λόγω της μείωσης του ωραρίου, θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Ιουλίου (εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε επόμενου μήνα εφαρμογής του Μηχανισμού, αναφέρεται στην σχετική ΚΥΑ).

Ιούλιος

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό «Συν – Εργασία» για τον μήνα Ιούλιο υποβάλλουν:

α. δήλωση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ,

β. την Α’ ΦΑΣΗ της αίτησης/δήλωσης ένταξης στον Μηχανισμό στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και δηλώνουν:

 • Τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα κ.λπ.).
 • Τον μήνα ένταξης στον Μηχανισμό καθώς και την κατηγορία που υπάγεται η επιχείρηση.
 • Τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την 30/5/2020, που θα ενταχθούν στον Μηχανισμό, τα στοιχεία των οποίων αντλούνται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
 • Στην περίπτωση εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, με την αίτηση/δήλωση για την ένταξη στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», η αναστολή της σύμβασης εργασίας λογίζεται ως οριστικά ανακληθείσα από τη δηλωθείσα ημερομηνία ένταξής τους στον Μηχανισμό και εφεξής.
 • Το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης (συμβατικές ώρες εργασίας ανά εβδομάδα) των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
 • Το ωράριο μειωμένης απασχόλησης ανά εβδομάδα, για κάθε εργαζόμενο, το οποίο προγραμματίζεται και δηλώνεται για μία ή περισσότερες εβδομάδες εντός του μήνα ένταξης στον Μηχανισμό.

Σε κάθε περίπτωση υφίσταται η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για το σύνολο του προσωπικού του, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο Ε4: Πίνακας Προσωπικού-Συμπληρωματικός Ωραρίου.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας είναι δυνατή η διαδικασία των ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ των αιτήσεων/δηλώσεων ένταξης στον Μηχανισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα Ιουλίου.

Επίσης για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν την ένταξή τους στον Μηχανισμό από 1/7/2020 και δεν κατέστη αυτό εφικτό ως αρχική δήλωση μηνός Ιουλίου, θα μπορούν να το δηλώσουν αναδρομικά από 1/7/2020, υπό την προϋπόθεση ότι έχει γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου.

Για παράδειγμα:

Αν μια επιχείρηση έχει δηλώσει στις 30 Ιουνίου μέσω του εντύπου «Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου» την μείωση του χρόνου εργασίας για συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους εργαζόμενούς της, μπορεί τώρα να υποβάλλει εκ των υστέρων αίτηση ένταξης στον μηχανισμό «Συνεργασία» και να εντάξει αναδρομικά τον εργαζόμενο ή τους εργαζόμενους αυτούς στο πρόγραμμα από 1η Ιουλίου.

Εποχικές επιχειρήσεις

Ειδικές πρόνοιες ισχύουν για τις εποχικά επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων, καθώς δίνεται ευελιξία για αναδρομική ένταξη εργαζομένων τους στον Μηχανισμό από 1/7/2020.

Οι εν λόγω εποχικές επιχειρήσεις, αφού επαναπροσλάβουν τους εργαζόμενους που έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης, έχουν τις εξης εναλλακτικές :

 • Να θέσουν μέρος ή το σύνολο του προσωπικού τους σε αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους, την οποία για τον μήνα Ιούλιο θα μπορούν να τη δηλώνουν στις αρχές Αυγούστου (απολογιστικά), ή / και
 • Να επαναφέρουν στην εργασία μέρος ή το σύνολο του προσωπικού τους ανάλογα με την πληρότητα ή με τις λειτουργικές τους ανάγκες, αντίστοιχα. Οι εργαζόμενοι που επανέρχονται στην εργασία τους μπορούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό «Συν- Εργασία» από 1/7/2020 και εφόσον έχει γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου «Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου». Σημειώνεται ότι στην περίπτωση εργαζομένων που επαναπροσλαμβάνονται και επανέρχονται στην εργασίας τους, δεν μπορούν εκ νέου οι συμβάσεις εργασίας τους να τεθούν σε αναστολή διότι θεωρούνται οριστικώς ανακληθείσες.

Ανακοίνωση 3/7/2020 Υπουργείου Εργασίας

Δικηγόρος Εργατολόγος