ΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΩ;

ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟ ΘΥΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ;
November 20, 2019
ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ 12% ΕΠΙΠΛΕΟΝ
November 20, 2019
Share

Κατ’ αρχήν, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να προσδιορίζει και να εξειδικεύει

τα επιμέρους καθήκοντα του εργαζομένου λόγω του διευθυντικού του δικαιώματος.

Εφόσον όμως πρόκειται για βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, η οποία επιβάλλεται μονομερώς από τον εργοδότη, ο εργαζόμενος έχει ορισμένα δικαιώματα τα οποία μπορεί να ασκήσει εναλλακτικώς. Εάν επιθυμεί να παραμείνει στην εργασία του, μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει την εργασία του με τους προγενέστερους όρους. Αν ο εργοδότης δεν την αποδεχτεί εξακολουθεί να οφείλει μισθούς.

Ο εργαζόμενος μπορεί, επίσης, να δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί τη μεταβολή της σύμβασής του και να επιδιώξει την τήρησή της δικαστικά.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να παραμείνει στην εργασία του, μπορεί να θεωρήσει την μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας ως καταγγελία της σύμβασης και να απαιτήσει αποζημίωση.