Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ. ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ;

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΘΕΣΩ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΤΡΙΤΟ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ;
September 11, 2018
ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;
September 11, 2018
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΘΕΣΩ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΤΡΙΤΟ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ;
September 11, 2018
ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;
September 11, 2018
Share

Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας διασφαλίζει τα ελάχιστα όρια προστασίας

του εργαζομένου. Αυτό συνεπάγεται ότι η Ατομική Σύμβαση Εργασίας δε δύναται να προβλέπει κατώτερο μισθό από τη Συλλογική. Σύμφωνα με την αρχή της εύνοιας, αν οι αποδοχές που προβλέπει η Ατομική Σύμβαση Εργασίας είναι μεγαλύτερες από αυτές της Συλλογικής, ο εργαζόμενος θα λάβει το μισθό που ορίζει η Ατομική Σύμβαση, χωρίς όμως τα επιδόματα που προβλέπει η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.