ΠΟΤΕ Η ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ;

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΘΕΣΩ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΤΡΙΤΟ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ;
September 11, 2018
ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;
September 11, 2018
Share

Κατ’ αρχήν, διαφωνίες, που βασίζονται σε εργασιακά θέματα και είναι αιτιολογημένες,

όχι μόνο δε συνιστούν παρενόχληση, αλλά μπορούν να συμβάλουν στην εποικοδομητική αξιολόγηση του εργαζομένου. Κατά τον ίδιο τρόπο, πρακτικές όπως η θέσπιση αξιοκρατικών κριτηρίων απόδοσης, εύλογων προθεσμιών περάτωσης του έργου, καθώς και παρατηρήσεις με στόχο τη βελτίωση του εργαζομένου ως επαγγελματία είναι απολύτως ευκταίες. Ωστόσο, η συμπεριφορά του εργοδότη υπερβαίνει τα όρια μιας απλής διαφωνίας όταν επαναλαμβάνονται τακτικές όπως η εσκεμμένη ελλιπής ενημέρωση του εργαζομένου, η υποτίμηση των δυνατοτήτων του, η υπονόμευσή του στο εν γένει εργασιακό περιβάλλον και η αδιαφορία για τη σωματική του ακεραιότητα. Οι στάσεις αυτές αντίκεινται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην απαγόρευση των διακρίσεων και στην προστασία της υγείας.