ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝ ΔΕ ΠΡΟΛΑΒΩ ΝΑ ΛΑΒΩ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΤΕΛΩ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ;

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
July 11, 2020
ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ
July 13, 2020
Share

Η κανονική άδεια μετά από άδεια μητρότητας ή ανατροφής, σε περίπτωση που το έτος δεν επαρκεί για τη χορήγησή της, μεταφέρεται στο επόμενο έτος μόνο αν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από την υπάλληλο (για τη χορήγηση της κανονικής άδειας πριν την έναρξη της άδειας ανατροφής) και η άδεια δεν έχει χορηγηθεί για λόγους που αφορούν την Υπηρεσία (υπηρεσιακές ανάγκες). Σε αντίθετη περίπτωση, η κανονική άδεια δεν μεταφέρεται.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έχει κρίνει με την υπ’ αριθ. πρωτ. 63/2015 γνωμοδότησή της ότι, η λήψη της άδειας ανατροφής τέκνου σε τέτοιο χρονικό σημείο εντός συγκεκριμένου έτους, ώστε η εξάντλησή της να μην αφήνει χρονικό περιθώριο λήψης ολόκληρης ή τυχόν υπολειπομένου τμήματος της ετήσιας κανονικής άδειας του υπαλλήλου, επιφέρει απώλεια του σχετικού δικαιώματος, κατά το μέρος που δεν ασκήθηκε, και η υπηρεσία δεν έχει υποχρέωση να χορηγήσει την κανονική άδεια κατά το επόμενο έτος εκείνου, εντός του οποίου έπρεπε, κατά τις οικείες διατάξεις, να χορηγηθεί.

Σε περίπτωση, όμως, που η υπηρεσία για έκτακτους υπηρεσιακούς λόγους δεν χορηγήσει έγκαιρα την κανονική άδεια, παρά το ότι αυτή είχε ζητηθεί σε κατάλληλο χρονικώς σημείο, με αποτέλεσμα ο υπάλληλος να μην έχει το χρονικό περιθώριο, μετά τη λήξη της άδειας ανατροφής τέκνου, να λάβει και να εξαντλήσει εντός του οικείου έτους και την κανονική άδεια που δικαιούται, τότε η υπηρεσία, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 49 παρ. 4 του Υ.Κ., έχει υποχρέωση να χορηγήσει την κανονική άδεια του υπαλλήλου εντός του αμέσως επομένου έτους.