Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ. ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
July 7, 2020
ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
July 8, 2020
Share

Στο αρ. 31 του Υπαλληλικού Κώδικα, προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου από δημόσιο υπάλληλο, κατόπιν λήψης σχετικής άδειας από την υπηρεσία, για λόγους εγγύησης της εύρυθμης λειτουργίας αυτής. Ωστόσο, στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ρητά απαγορεύεται η άσκηση εμπορίας από δημόσιο υπάλληλο.

Με την ανωτέρω πρόβλεψη, καθιερώνεται απόλυτο ασυμβίβαστο αναφορικά με την κτήση εμπορικής ιδιότητας εκ μέρους του υπαλλήλου. Απαγορεύεται δηλαδή, η πλήρωση εκείνων των όρων που κατά τις ειδικότερες διατάξεις του εμπορικού δικαίου οδηγούν στην κτήση της εμπορικής ιδιότητας.

Σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (200/2010), η εκμετάλλευση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, στις οποίες μάλιστα παρέχεται και φροντίδα περιποίησης, όπως καθαριότητα δωματίων κτλ. αποτελεί ανεξάρτητα από τη χρησιμοποίηση ή μη προσωπικού, πράξη εμπορική η οποία ασκούμενη κατά σύνηθες επάγγελμα προσδίδει στο διενεργούν αυτήν υποκείμενο εμπορική δραστηριότητα.

Περαιτέρω με την υπ’ αριθμ. 505/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επισημαίνεται ότι η εκμετάλλευση ενοικιαζομένων δωματίων αποτελεί οργανωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία ασκείται με σκοπό το κέρδος και κατά συνέπεια, η επιχείρηση ενοικιαζομένων δωματίων αποτελεί άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, ανεξάρτητα από το εάν ο ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευόμενος στα δωμάτια αυτά απασχολείται αυτοπροσώπως ή όχι.

Τέλος, σημειωτέον ότι, τα τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις εγγράφονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν.3419/2005. Μετά δηλαδή από την έναρξη εργασιών στην εφορία και την εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο, η ίδρυση τουριστικής επιχείρησης και η εκμετάλλευση τουριστικού καταλύματος, αποτελεί κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας με πρόθεση βιοπορισμού κι ελπίδα κέρδους, η οποία απαγορεύεται ρητά σύμφωνα με το αρ. 31 παρ.3 του Υπαλληλικού Κώδικα.