Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΤΗ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΦΥΛΟΥ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΩ;
September 11, 2018
Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ. ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ;
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΦΥΛΟΥ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΩ;
September 11, 2018
Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ. ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ;
September 11, 2018
Share

Η μεταβίβαση της επιχείρησης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη

μεταβίββαση όλων των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης στον τρίτο εργοδότη, ανεξάρτητα από το νομικό κύρος της αιτίας της μεταβίβασης. Ο νέος εργοδότης δε δύναται να μεταβάλει μονομερώς επί το δυσμενέστερο τη σύμβαση εργασίας του εργαζομένου. Ο εργαζόμενος από την πλευρά του μπορεί να αρνηθεί οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή της σύμβασής του. Σημειωτέον, βέβαια, ότι αν ο εργαζόμενος επιθυμεί να μεταβληθούν οι όροι εργασίας του, έχει τη δυνατότητα να το συμφωνήσει με τον εργοδότη του στο πλαίσιο της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων.