Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΘΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ;

ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΑ
July 20, 2020
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΤΡΕΧΟΥΝ
July 22, 2020
Share

Σύμφωνα με την κρίση των πολιτικών δικαστηρίων, ο εργοδότης που σκοπεύει να προβεί σε περιορισμό του προσωπικού από οικονομικοτεχνικούς λόγους, οφείλει να λαμβάνει υπόψη ορισμένα κριτήρια.

Συγκεκριμένα, η επιλογή του απολυτέου πρέπει να γίνει μεταξύ των εργαζομένων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και ειδικότητα και είναι του ίδιου επιπέδου από απόψεως ικανότητας, προσόντων και απόδοσης.

Επιπλέον, οφείλει να συνεκτιμήσει τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια της αρχαιότητας, της ηλικίας, της οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης κάθε μισθωτού και της δυνατότητας εξεύρεσης από αυτόν άλλης εργασίας.

Με άλλα λόγια, ο εργοδότης οφείλει να προβεί στην επιλογή των απολυτέων, όχι κατά το δοκούν, αλλά με βάση συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια, με σκοπό να επιλεγεί προς απόλυση ο εργαζόμενος που πλήττεται λιγότερο από την απώλεια της θέσης εργασίας του.

Σε αντίθετη περίπτωση, η γενόμενη απόλυση θεωρείται καταχρηστική.