Μπορώ να εργαστώ αλλού κατά τη διάρκεια της άδειας μου;

Μετατροπή από πλήρη σε μερική απασχόληση
August 9, 2022
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Η ανάκαμψη της απασχόλησης των νέων εξακολουθεί να καθυστερεί
August 11, 2022
Share

Ο εργαζόμενος υποχρεούται να μην παρέχει την εργασία του σε άλλον εργοδότη για όσο χρόνο διαρκεί η άδεια του.

Σκοπός της άδειας είναι η αποχή του μισθωτού από την εργασία του και η ανάπαυσή του, ενώ παράλληλα διατηρεί την αξίωση του μισθού του από τον εργοδότη.

Σε περίπτωση που ο αδειούχος μισθωτός απασχοληθεί από άλλον εργοδότη, ο τελευταίος δικαιούται να μην καταβάλλει στο μισθωτό το μισθό του, όπως ορίζει και το άρθ. 5 παρ. 2 του Α.Ν 539/1945.

Δικηγόρος Εργατολόγος