ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝ ΔΕ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ;

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
September 11, 2018
Share

Κατ’ αρχήν, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

καταγγέλλονται μόνο αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, όπως η αδικαιολόγητη αποχή από την εργασία, η υβριστική συμπεριφορά και η επαγγελματική ανεπάρκεια του εργαζομένου. Σε περίπτωση, όμως, που σε μια συγκεκριμένη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έχει συμφωνηθεί ρητά ότι ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να τη καταγγείλει χωρίς να υπάρχει σπουδαίος λόγος, τότε η καταγγελία είναι νόμιμη. Βέβαια, ο εργοδότης δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις καταβολής αποζημίωσης και τήρησης του έγγραφου τύπου, καθώς οι υποχρεώσεις αυτές αποτελούν προϋποθέσεις εγκυρότητας της καταγγελίας σε κάθε περίπτωση.