ΑΝ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ;

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
September 11, 2018
Share

Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει τις προϋποθέσεις

έγκυρης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, δηλαδή την καταβολή αποζημίωσης, την προειδοποίηση καταγγελίας και τον έγγραφο τύπο η απόλυση είναι άκυρη. Ως εκ τούτου, ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο εργαζόμενος δικαιούται να απαιτήσει μισθούς υπερημερίας για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα έπρεπε να συνεχίσει να εργάζεται. Δε δικαιούται όμως να απασχοληθεί πραγματικά.