ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο Ν. 3198/1955 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ;

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
September 11, 2018
Share

Τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου αποτελούν

μια μορφή συμφωνίας ανάμεσα στον εργοδότη και στον εργαζόμενο. Το συνήθως συμβαίνον είναι η πρόταση από μέρους του εργοδότη για αποχώρηση του εργαζομένου με αντάλλαγμα την αυξημένη αποζημίωσή του. Αν ο μισθωτός συμφωνήσει, εντάσσεται στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. Η συμφωνία όμως αυτή, η οποία είναι έγκυρη στο πλαίσιο της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων, δε σχετίζεται με το Ν. 3198/1955, ο οποίος ρυθμίζει το δίκαιο της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Επομένως, σε αυτήν την περίπτωση, ο εργαζόμενος δικαιούται την αποζημίωση που έχει συμφωνήσει με τον εργοδότη.