Η ΕΠ’ ΑΜΟΙΒΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΜΙΑ ΘΕΤΗ ΜΗΤΕΡΑ;
July 31, 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
August 3, 2020
Share

Την δυνατότητα να ασκεί δημόσιος υπάλληλος ιδιωτική εργασία με αμοιβή δίνει ο Υπαλληλικός Κώδικας. Όπως μας εξηγεί ο δικηγόρος Γιάννης Καρούζος σύμφωνα με το άρθρο 31 του Υπαλληλικού Κώδικα, είναι δυνατόν υπάλληλος, στο δημόσιο τομέα να ασκεί ιδιωτική εργασία με αμοιβή, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του και εφόσον αυτή συνάδει με τα καθήκοντα που ασκεί ο υπάλληλος στο φορέα του Δημοσίου που απασχολείται. Για το σκοπό αυτό απαιτείται άδεια από το υπηρεσιακό συμβούλιο που αφορά τη συγκεκριμένη εργασία. Ωστόσο, είναι υποχρεωτική η αποχή του δημοσίου υπαλλήλου από την άσκηση εμπορίας.

Ως εργασία στον ιδιωτικό τομέα που συνάδει με την εργασία στο δημόσιο νοείται η εργασία που συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του υπαλλήλου. Αυτό σημαίνει, ότι το έργο που ασκεί ως ιδιώτης θα πρέπει να προσιδιάζει στα δημοσιοϋπαλληλικά καθήκοντα που του έχουν ήδη ανατεθεί και η παράλληλη επαγγελματική του δραστηριότητα θα πρέπει να μη θίγει τα συμφέροντα της δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία έχει διοριστεί. Με άλλα λόγια, να μη συγκρούεται το ιδιωτικό συμφέρον του υπαλλήλου προς το συμφέρον της υπηρεσίας.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δύναται να χορηγηθεί άδεια σε δημόσιο υπάλληλο προκειμένου να ασκήσει το ελεύθερο επάγγελμα του ηθοποιού, το οποίο δεν σχετίζεται με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα. Μάλιστα, το ΝΣΚ έκρινε ότι, υπάλληλος που εργάζεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ως ΥΕ καθαρίστρια, έχει τη δυνατότητα να απασχοληθεί με την ίδια νομικής φύσεως εργασία σε φορείς όπως η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η οποία ανήκει στον ιδιωτικό τομέα. Εν προκειμένω, τα καθήκοντα της ανωτέρω υπαλλήλου είναι συναφή τόσο κατά την εργασία της ως δημοσίου υπαλλήλου, όσο και κατά την εργασία της ως ιδιωτικού υπαλλήλου.

Επισημαίνεται πάντως ότι, στην περίπτωση κατά την οποία, ασκείται από τον υπάλληλο ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή χωρίς τη χορήγηση προηγούμενης άδειας από το υπηρεσιακό συμβούλιο, σύμφωνα με το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, ελέγχεται το ενδεχόμενο διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος προκειμένου να επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις στον εν λόγω υπάλληλο. Ως εκ τούτου, συνάγεται ότι δεν μπορεί να χορηγηθεί αναδρομικά άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου.

ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ: Αλεξάνδρα Κλειδαρά