Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΥΒΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΟΥ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΥ. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΩ;

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ 200€ ΤΟ ΜΗΝΑ
September 11, 2018
ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΤΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ Ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ;
September 11, 2018
Share

Κατ’ αρχήν, ο εργοδότης μπορεί, στα πλαίσια του

διευθυντικού του δικαιώματος, να συμπληρώνει τα φύλλα αξιολόγησης των εργαζομένων κρίνοντας τους ως ικανούς ή ανεπαρκείς για τη θέση που κατέχουν με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας τους. Η χρήση όμως εκφράσεων υβριστικού περιεχομένου θίγουν την προσωπικότητα του εργαζομένου και διακινδυνεύουν την ομαλή επαγγελματική του εξέλιξη. Σε αυτήν την περίπτωση, λοιπόν, ο εργαζόμενος μπορεί κατ’ αρχάς να ζητήσει να αναγνωριστεί ότι η συμπεριφορά του εργοδότη συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του. Μπορεί ακόμη να ζητήσει χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη λόγω της προσβολής της προσωπικότητάς του.