Η ΗΛΙΚΙΑ ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19
August 19, 2020
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΤΕΣΤ
August 19, 2020
Share

Με αφορμή συγκεκριμένη αναφορά, διαπιστώθηκε ότι στην ιστοσελίδα μεγάλης αλυσίδας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο σύνολο των αναρτημένων αγγελιών αναζήτησης υπαλλήλων τίθεται ανώτατο και κατώτατο ηλικιακό όριο, μεταξύ 20-35 ετών, ως κριτήριο πρόσληψης.

Με τον τρόπο αυτό, αποκλείονται αυτοδικαίως υποψήφιοι μεγαλύτερης ή μικρότερης ηλικίας, χωρίς να είναι προφανής ο λόγος για τον οποίο η ηλικία τους συνιστά ουσιαστική και καθοριστική προϋπόθεση για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η ανωτέρω πρακτική αποτελεί παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης λόγω ηλικίας και αντίκειται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του Συντάγματος. Η αλλαγή της πολιτικής προσλήψεων της εταιρείας καθίσταται επιτακτική προκειμένου αυτή να εναρμονιστεί με το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας κατά των διακρίσεων.

Η εταιρεία με την εξάλειψη του κριτηρίου της ηλικίας οφείλει να συμμορφωθεί στην έννομη τάξη συμβάλλοντας στην καταπολέμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων και στην εμπέδωση της αξίας της ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση και την εργασία, ανεξαρτήτως επιμέρους χαρακτηριστικών ή ιδιοτήτων, όπως η ηλικία.