ΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΘΕΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΥ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΟΥ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ;

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ 200€ ΤΟ ΜΗΝΑ
September 11, 2018
ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΤΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ Ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ;
September 11, 2018
Share

Σε μια ατομική σύμβαση εξαρτημένης εργασίας,

το ωράριο εργασίας είναι συνήθως συμφωνημένο ρητά. Ακόμα και αν η σύμβαση δεν το προβλέπει ρητά, η επί μακρό χρονικό διάστημα παροχή εργασίας για συγκεκριμένες ώρες την ημέρα διαμορφώνει σιωπηρά συμβατικό όρο. Επομένως, αν ο εργοδότης αλλάξει αυτό το συμβατικό όρο και μάλιστα δυσμενώς εφόσον απαιτήσει από τους εργαζομένους να εργάζονται περισσότερες ώρες την ημέρα, μεταβάλλει την ατομική σύμβαση εργασίας μονομερώς και βλαπτικά. Συνεπώς, ο εργαζόμενος, που δε συμφωνεί με αυτήν την μεταβολή, μπορεί να αντιδράσει για να προστατέψει τα συμφέροντά του. Συγκεκριμένα, μπορεί να συνεχίσει να παρέχει την εργασία του υπό τους προγενέστερους όρους με αποτέλεσμα ο εργοδότης να καθίσταται υπερήμερος και να οφείλει μισθούς αν δεν την αποδεχτεί. Διαφορετικά, ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να θεωρήσει την μονομερή βλαπτική μεταβολή ως καταγγελία της σύμβασής του και να διεκδικήσει αποζημίωση. Τέλος, ο υπάλληλος έχει την εναλλακτική επιλογή να παρέχει την εργασία του υπό τους νέους όρους και να ζητήσει από το δικαστή να επιβάλει στον εργοδότη του να τον απασχολήσει με τους προγενέστερους όρους. Εν τέλει, ο εργοδότης μπορεί μόνο να συμφωνήσει με τους εργαζομένους ένα διαφορετικό και μάλιστα μεγαλύτερο από το ήδη συμφωνηθέν, ρητά ή σιωπηρά, ωράριο, με την προϋπόθεση βέβαια η συμφωνία αυτή να μην παραβιάζει το νόμο ή τα χρηστά ήθη.