ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΤΑΝ ΟΡΘΑ ΣΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ. ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;

ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΣΥΝΕΧΙΣΑ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΩΣΤΟΣΟ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΜΙΣΘΟ. ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ;
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥΣ;
September 11, 2018
ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΣΥΝΕΧΙΣΑ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΩΣΤΟΣΟ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΜΙΣΘΟ. ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ;
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥΣ;
September 11, 2018
Share

Το συνήθως συμβαίνον στην απόλυση είναι

να καταβάλλεται αποζημίωση από τον εργοδότη. Η αποζημίωση, μάλιστα συνιστά συστατικό τύπο της καταγγελίας και άρα προϋπόθεση μιας έγκυρης απόλυσης. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο ένας εργαζόμενος να θέλει μεν να αποχωρήσει από την εργασία του, αλλά να μη θέλει να παραιτηθεί. Αν προσπαθεί με την κακή εκτέλεση της εργασίας του να επιφέρει την απόλυσή του με σκοπό να λάβει αποζημίωση, η συμπεριφορά του αντίκειται στην καλή πίστη, όπως προβλέπει το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα. Επομένως, ο εν λόγω εργαζόμενος δεν δικαιούται αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας από τον εργοδότη, καθώς η απαίτησή του αυτή είναι καταχρηστική και άρα παράνομη.