ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ: ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;

ΠΟΙΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ
September 7, 2020
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ;
September 8, 2020
Share

Του Γιάννη Κ. Καρούζου*

Στο πλαίσιο της κρατικής προστασίας του θεσμού της οικογένειας, της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας, πέραν της άδειας μητρότητας που κατοχυρώνει το άρθρο 52 του ΥΚ, προβλέπεται και η άδεια ανατροφής τέκνων ως διευκόλυνση των δημοσίων υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, το άρθρο 53 του Υπαλληλικού Κώδικα ορίζει ότι ο γονέας δημόσιος υπάλληλος δύναται είτε να κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου κατά 2 ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά 1 ώρα εφόσον τα τέκνα του είναι ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών είτε αντ’ αυτού να κάνει χρήση της 9 μηνών άδειας με αποδοχές προκειμένου να ανταπεξέλθει στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.

Μάλιστα, σε περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται για 2 ακόμα έτη. Το προστατευτικό πεδίο του νόμου δεν περιορίζεται στους φυσικούς γονείς αλλά καταλαμβάνει και τους θετούς γονείς υιοθετημένων τέκνων. Το πνεύμα και ο σκοπός του Ν. 3528/2007 είναι η εναρμόνιση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή των υπαλλήλων στο δημόσιο και η αντιμετώπιση του οξυμένου δημογραφικού προβλήματος της χώρας μας.

Ωστόσο, και παρά τις υποχρεώσεις που απορρέουν τόσο από το ίδιο το Σύνταγμα (άρθρο 21) όσο και από διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος, όπως το άρθρο 33 παρ. 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη ευνοϊκών ρυθμίσεων για την χορήγηση άδειας και συναφών προνομίων στους εργαζόμενους, η πρόσφατη απόφαση με αριθμ. 108357/Ε3 της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας επιφέρει εξαιρετικά δυσμενή ανατροπή στα μέχρι τώρα νομοθετικά κεκτημένα.

Ειδικότερα, η περί ης ο λόγος απόφαση αναφέρεται στις άδειες ανατροφής νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., η οποία καταργεί τη μείωση του ωραρίου ή της ισοδύναμης με αυτό άδειας ανατροφής για τους εκπαιδευτικούς που έχουν τέκνα ηλικίας 2-4 ετών. Πρόκειται για απόφαση που αντίκειται ευθέως στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, θέτοντας δυσμενή διάκριση σε βάρος ορισμένης μόνο κατηγορίας δημοσίων υπαλλήλων, την ίδια στιγμή μάλιστα που οι σχετικές άδειες έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και χορηγούνται ανεξάρτητα από την προϋπηρεσία και την ιδιότητα με την οποία εργάζονται οι υπάλληλοι γονείς.

Η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας εγείρει σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας και την ανάγκη παροχής έννομης προστασίας στους θιγόμενους από αυτήν. Πέραν της προσβολής της αρχής της ισότητας του άρθρου 4 του Συντάγματος, της θεσμικής εγγύησης και του αντίστοιχου δικαιώματος της οικογένειας που προβλέπει το άρθρο 21 Σ, ο ίδιος ο Υπαλληλικός Κώδικας ορίζει στο άρθρο 107 ως πειθαρχικό παράπτωμα την παραβίαση της αρχής της ισότητας, των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ στην ελληνική έννομη τάξη.

Περαιτέρω σε επίπεδο δικαστικής προστασίας, η προσβολή της άρνησης της διοίκησης ως προς τη χορήγηση γονικής άδειας στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο, δύναται να οδηγήσει και σε παρεμπίπτοντα έλεγχο της επίμαχης απόφασης.

*Δικηγόρος- Εργατολόγος

ΠΗΓΗ: dikastiko.gr