ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ;

ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΑΝΩ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥ ΑΔΕΙΑΣ;
September 11, 2018
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
September 11, 2018
ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΑΝΩ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥ ΑΔΕΙΑΣ;
September 11, 2018
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με την αρχή της εύνοιας,

οι όροι μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας υπερισχύουν έναντι του νόμου εφόσον είναι ευνοϊκότεροι. Σημειωτέον δε, ότι μια συλλογική σύμβαση εργασίας είναι δυνατόν να προβλέπει επιμέρους όρους λειτουργίας των ατομικών συμβάσεων εργασίας. Τέτοιου είδους όρο αποτελεί και η πρόβλεψη για την άδεια αναψυχής. Συνεπώς, μια συλλογική σύμβαση εργασίας μπορεί να αυξήσει το συνολικό χρόνο άδειας αναψυχής που προβλέπει ο νόμος, όπως, άλλωστε, έχει συμβεί κατά κόρον στην περίπτωση των εργατών.