ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΑΝΩ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥ ΑΔΕΙΑΣ;

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ;
September 11, 2018
Share

Από την εισαγωγή του νόμου 2224/1994,

οι συνδικαλιστικές άδειες είναι μετ’ αποδοχών, που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι αμείβονται κατά το διάστημα της συνδικαλιστικής τους άδειας. Επιπλέον, διατηρείται το δικαίωμά τους για ασφάλιση, κατά το διάστημα που βρίσκονται σε συνδικαλιστική άδεια. Εν τέλει, ο χρόνος αυτός προστίθεται στο λοιπό χρόνο προϋπηρεσίας τους. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια της συνδικαλιστικής άδειας, ο εργαζόμενος δε χάνει τα δικαιώματά του, καθώς το χρονικό αυτό διάστημα λογίζεται ως κανονικός χρόνος απασχόλησης.