ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ ΣΕ ΔΥΟ-ΤΡΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ;

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ “GREXIT” Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕΙΩΣΕ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΜΟΥ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΩ;
September 11, 2018
ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΑΝΩ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥ ΑΔΕΙΑΣ;
September 11, 2018
Share

Κατ’ αρχήν, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος

να παρέχει στους εργαζομένους άδεια, η οποία συνίσταται σε ένα ενιαίο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, αν υπάρχει ιδιαίτερη και επείγουσα ανάγκη, που αφορά την επιχείρηση, είναι δυνατή η κατάτμηση του συνολικού χρόνου αδείας σε διαστήματα που απέχουν μεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια μπορεί να χωριστεί μόνο σε δύο περιόδους και μόνο ύστερα από την έγκριση της Επιθεώρησης Εργασίας.