ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ