Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ – ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΩ;

100.000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 28, 2020
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ (ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΙ) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ STRESS
September 29, 2020
Share

Της Δικηγόρου-Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα*. 

Η μετακίνηση συνίσταται στην αλλαγή της θέσης του υπαλλήλου, ο οποίος μετακινείται σε άλλη οργανική μονάδα του ίδιου φορέα και εντός της έδρας του. Δηλαδή πρόκειται για εσωτερική μεταβολή. Η μετακίνηση επέρχεται, συνήθως, με πρωτοβουλία του φορέα,   προκειμένου να αντιμετωπιστούν υπηρεσιακές ανάγκες, δεν αποκλείεται όμως να την ζητήσει και ο υπάλληλος. 

Στην ισχύουσα νομοθεσία δεν συναντάται οποιαδήποτε αναφορά στη διάρκεια της μετακίνησης. Δεδομένου ότι πραγματοποιείται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης υπηρεσιακής ανάγκης, δεν μπορεί να υπερβεί, κατά την αντικειμενική θεώρηση των πραγμάτων, τον απαιτούμενο προς τούτο χρόνο.

Η απόφαση μετακίνησης επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της υπηρεσίας, πλην όμως εκείνη ελέγχεται ως προς την τήρηση των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας, με άλλα λόγια αν είναι εκδικητική, αν είναι δυσανάλογη και θίγει ζωτικά συμφέροντα του υπαλλήλου (πχ οικογενειακή ζωή, προσωπική ηρεμία, ανάθεση αλλότριων υπηρεσιακών καθηκόντων κτλ).

Επιπλέον δε, απολύτως παράνομη και αντίθετη με τις κείμενες διατάξεις είναι η μετακίνηση του υπαλλήλου σε μη ομοιόβαθμη θέση. Συγκεκριμένα, ο υπάλληλος που υπηρετεί σε θέσει ευθύνης Τμηματάρχη δε μπορεί να μετακινηθεί σε θέση απλού υπαλλήλου, ομοίως ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης δεν μπορεί να μετακινηθεί σε θέση Προϊσταμένου Τμήματος. Με άλλα λόγια, η δημόσια υπηρεσία δεν μπορεί υπό τον μανδύα της μετακίνησης, να υποβιβάσει τον υπάλληλο ως προς τα καθήκοντά του και τη θέσης ευθύνης που κατέχει.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο υπάλληλος μπορεί να καταθέσει αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης μετακίνησης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου. Η προθεσμία που έχει στη διάθεσή του είναι 60 ημέρες από την κοινοποίηση της άλλως από την πλήρη γνώση του περιεχομένου της.


*Η Μαριάννα Κατσιάδα είναι Δικηγόρος, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.