Σημαντική απόφαση του Αρείου Πάγου για την προστασία της εικόνας από παράνομη βιντεοσκόπηση

Μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση η αίτηση για συνταξιοδότηση;
October 4, 2022
Καταστήματα: Τι ισχύει για τους εργαζόμενους αν μειωθεί το ωράριο λειτουργίας
October 5, 2022
Share

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα – Καρούζου*.

Ειδικότερο δικαίωμα, που απορρέει από το συνταγματικά κατοχυρωμένο- μητρικό δικαίωμα της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και προσωπικότητας, σε συνδυασμό με τις διατάξεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, είναι το δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας.

Περιεχόμενο του ανωτέρω δικαιώματος, είναι η εξουσία του κάθε ανθρώπου να μπορεί να προσδιορίζει πότε θα αποτυπωθεί η εικόνα του, με ποιον τρόπο, από ποιόν, αν εκείνη θα δημοσιευτεί ή όχι. Αξίζει να επισημανθεί ότι παραβίαση του δικαιώματος επί της εικόνας, που συνιστά ταυτόχρονα και προσβολή της προσωπικότητας, συντελείται μόνον και από την αποτύπωση της εικόνας του ατόμου, η οποία έχει λάβει χώρα χωρίς τη συναίνεσή του.

Με άλλα λόγια, για την προσβολή της προσωπικότητας, δεν είναι προαπαιτούμενο η βιντεοσκόπηση ή η φωτογραφία του ατόμου να έχει δημοσιευθεί, ή να έχει υποστεί επεξεργασία, ή να έχει αποθηκευτεί σε αρχείο δεδομένων, ή το άτομο κατά την αποτύπωσή της εικόνας του να εμφανίζεται κάτω από συνθήκες εξευτελιστικές ή μειωτικές για την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητά του. Αρκεί και μόνο η αποτύπωση της εικόνας. Αν συντρέχουν ταυτόχρονα και κάποια από τα παραπάνω ποιοτικά στοιχειά, τότε η παραβίαση είναι πιο σφοδρή, με μεγαλύτερη ένταση. Τα στοιχεία αυτά θα λάβει υπόψη του ο αρμόδιος δικαστής προκειμένου να επιμετρήσει ένα εύλογο ποσό χρηματικής ικανοποίησης για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης του ατόμου, που απεικονίστηκε χωρίς τη θέλησή του.

Το πλέγμα προστασίας της εικόνας του ατόμου έρχεται να ενισχύσει ακόμα παραπάνω η επίκαιρη και πρόσφατη με αριθμ. 163/2020 απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία δέχθηκε ότι η δια βιντεοσκοπήσεως λήψη της εικόνας ενός προσώπου, χωρίς την συναίνεσή του, συνιστά επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων χωρίς να απαιτείται η δημιουργία και επεξεργασία αρχείου εικόνων και ήχου του προσώπου αυτού.

Το άτομο, που έχει υποστεί μια τέτοια προσβολή προσωπικότητας, διαθέτει ως μέσο προστασίας του την άσκηση αγωγής με την οποία δύναται να αιτηθεί τόσο την άρση της προσβολής της προσωπικότητάς του, την παράλειψή της στο μέλλον, αλλά ακόμα και χρηματική αποζημίωση για την ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης.


*Η Μαριάννα Κατσιάδα – Καρούζου είναι Δικηγόρος, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.