ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΙΔΡΥΣΟΥΜΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΛΛΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ ΠΕΝΤΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ. ΜΠΟΡΟΥΜΕ;

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ ΠΡΙΝ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΑΔΕΙΑ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ;
September 11, 2018
ΕΧΩ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΔΩ ΚΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΟΥ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΩ ΝΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ;
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ ΠΡΙΝ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΑΔΕΙΑ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ;
September 11, 2018
ΕΧΩ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΔΩ ΚΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΟΥ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΩ ΝΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ;
September 11, 2018
Share

Κατ’ αρχήν, για την ίδρυση σωματείου

απαιτούνται τουλάχιστον είκοσι άτομα. Ωστόσο, η αναθεώρηση του νόμου 1876/1990 το 2011, έδωσε τη δυνατότητα εκπροσώπησης και σε λιγότερους εργαζομένους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σωματείο εργαζομένων εντός μιας επιχείρησης, αυτοί μπορούν να συγκροτήσουν μια ένωση προσώπων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ένωση να αποτελείται από τουλάχιστον τα 3/5 των εργαζομένων της επιχείρησης. Σημειωτέον, ότι η εν λόγω ένωση έχει το δικαίωμα να καταρτίζει από κοινού με τον εργοδότη επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.