ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ “ΠΟΥΛΗΣΕ” ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Share

Τα εμπορικά και τα βιομηχανικά απόρρητα

προστατεύονται από το νόμο.

Όποιος ανακοινώνει το περιεχόμενο των απορρήτων σε τρίτους χωρίς σχετικό δικαίωμα και προκαλεί βλάβη στην επιχείρηση, υποχρεούται κατ’ αρχάς να αποκαταστήσει τη ζημία. Σύμφωνα με το νόμο για τον αθέμιτο ανταγωνισμό, είναι δυνατόν να τιμωρηθεί με φυλάκιση έως έξι μήνες και να υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση.