ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ & ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΜΟΥ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;

Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΟΥ. ΠΟΙΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ;
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ ΠΡΙΝ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΑΔΕΙΑ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ;
September 11, 2018
Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΟΥ. ΠΟΙΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ;
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ ΠΡΙΝ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΑΔΕΙΑ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ;
September 11, 2018
Share

Οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν

να υποβιβαστούν χωρίς απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, που αποτελείται τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους, σύμφωνα με το άρθρο 103 παράγραφος 4 του Συντάγματος. Αν ο υπάλληλος διαφωνεί και επιθυμεί να αντιδράσει νομικά, μπορεί να ασκήσει υπαλληλική προσφυγή κατά της απόφασης του υπηρεσιακού συμβουλίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της εν λόγω απόφασης.