Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΧΑ ΛΑΒΕΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ;

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕ ΜΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ;
September 11, 2018
ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΗ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΜΟΥ;
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕ ΜΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ;
September 11, 2018
ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΗ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΜΟΥ;
September 11, 2018
Share

Η κανονική άδεια αναψυχής δε σχετίζεται

με τη συνδικαλιστική άδεια και δεν επηρεάζεται από αυτήν. Η λήψη της συνδικαλιστικής άδειας έχει ως σκοπό να παρέχει στον εργαζόμενο τη δυνατότητα να προωθήσει τα συμφέροντα της συνδικαλιστικής οργάνωσης στην οποία ανήκει. Η χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας δε δίνει σε καμία περίπτωση το δικαίωμα στον εργοδότη να συμψηφίσει το χρονικό διάστημα της εν λόγω άδειας με την άδεια αναψυχής του εργαζομένου. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος δε λάβει την κανονική άδεια αναψυχής μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο τη δικαιούται, ο εργοδότης υποχρεούται να του καταβάλει διπλάσιες τις αποδοχές αδείας, εφόσον η μη χορήγηση της άδειας ανάγεται σε δική του υπαιτιότητα.