ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΓΩ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ. ΤΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΕΧΕΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ;

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ Η 6ΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΑΠΟ ΤΗΝ 9ΜΗΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ;
September 30, 2020
ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Η ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΟΤΑΝ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
October 1, 2020
Share

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου Εργατολόγου και της Μαριάννας Κατσιάδα, Δικηγόρου- Δημοσιολόγου.

Σε περίπτωση, που παρουσιαστεί ένα κρούσμα κορωνοιού σε μαθητή, η κρατική οδηγία και εντολή είναι να ανασταλεί η λειτουργία του τμήματος της σχολικής μονάδας. Αντιθέτως, αν σημειωθούν περισσότερα κρούσματα, θα αναστείλει τη λειτουργία της συνολικά το σχολείο. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, που το ίδιο το τέκνο δεν έχει  νοσήσει από κορωνοιό αλλά αντιθέτως έχει ασθενήσει κάποιος συμμαθητής του με αποτέλεσμα να κλείσει το τμήμα ή το σχολείο του, ανακύπτει η σοβαρότατη ανάγκη του εργαζόμενου γονέα να κάνει χρήση μιας διευκόλυνσης ώστε να μπορέσει να φροντίσει και να επιβλέψει το ανήλικο τέκνο του.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ.

Εφόσον ο εργαζόμενος γονέας απασχολείται σε δημόσια υπηρεσία, πρέπει να διακρίνουμε τις εξής δύο περιπτώσεις:

Α) Αν έχει δοθεί ατομική οδηγία στους γονείς, από τον ΕΟΔΥ ή άλλο αρμόδιο φορέα, να παραμείνουν κατ’ οίκον, δηλαδή να τεθούν σε καραντίνα, τότε οι υπάλληλοι γονείς, θα κάνουν χρήση της αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού. Η εν λόγω άδεια, χορηγείται μετά από υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου και βεβαίωση της σχολικής μονάδας, ότι έχει κλείσει στο σύνολό της ή το τμήμα, που φοιτά το τέκνο του υπαλλήλου λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος. Η ειδική αυτή αναρρωτική άδεια, δεν περικόπτεται από τις ημέρες της δικαιούμενης αναρρωτικής άδειας που διαθέτει ο υπάλληλος γονέας. Η άδεια αυτή είναι μέτ’ αποδοχών, ενώ επιπλέον ο υπάλληλος που κάνει χρήση της μπορεί να τηλεργάζεται, εφόσον αυτό είναι επιτρεπτό από τη φύση και το είδος των καθηκόντων του.

Β) Αν δεν έχει δοθεί ανάλογη οδηγία από τον ΕΟΔΥ τότε ο υπάλληλος γονέας δύναται:

1) Να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού. Η άδεια αυτή είναι μετ’ αποδοχών και δεν μπορεί να έχει διάρκεια μικρότερη από 4 ημέρες. Σε κάθε 4 ημέρες άδειας ειδικού σκοπού, η 1 από αυτές θα περικόπτεται από την κανονική άδεια του υπαλλήλου, ή εφόσον δεν διαθέτει υπόλοιπο κανονικής άδειας, από άλλη νόμιμη άδεια χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις (πχ άδεια σχολικής επίβλεψης).

2) Να παρέχει τις υπηρεσίες του με εξ αποστάσεως εργασία, εφόσον τα υπηρεσιακά του καθήκοντα μπορούν να ασκηθούν -λόγω της φύσης τους- με τηλεργασία.

3) Να κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου ημερησίως κατά 25%, χωρίς αντίστοιχη περικοπή του μισθού του. Τονίζεται ότι σε αυτή την περίπτωση, ο υπάλληλος θα κληθεί να αναπληρώσει το διάστημα αυτό – που αντιστοιχεί στη μειωμένη εργασία του- μετά το πέρας της εν λόγω συνθήκης, παρέχοντας επιπλέον εργασία, χωρίς αποδοχές.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.

Σε αντίθεση με το δημόσιο τομέα, όπου έχει νομοθετηθεί μια συστηματική δεσμίδα προστατευτικών ρυθμίσεων, στον ιδιωτικό τομέα ισχύουν τα εξής:

Α) Αν ο εργαζόμενος έχει λάβει οδηγία από τον ΕΟΔΥ, κατόπιν ιχνηλάτισης του κρούσματος στο σχολικό χώρο, να παραμείνει υποχρεωτικά κατ’ οίκον, τότε θα κάνει χρήση της άδειας καραντίνας. Ο εργαζόμενος θα παραμείνει στην οικία του για 7 ή 14 ημέρες, ανάλογα με την οδηγία που έχει λάβει, και η αμοιβή του θα καταβάλλεται κανονικά. Ωστόσο, κατά το διάστημα του κατ’ οίκον περιορισμού  του μπορεί είτε να τηλεργάζεται ή διαφορετικά επιστρέφοντας στο χώρο εργασίας του, θα κληθεί να παρέχει ημερησίως μία ώρα παραπάνω εργασία, μέχρι να συμπληρώσει το μισό χρόνο της απουσίας του, χωρίς αποδοχές.

Β) Αν δεν έχει δοθεί ανάλογη οδηγία, ο εργαζόμενος δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση κάποιας ανάλογης διευκόλυνσης του δημοσίου τομέα. Αντιθέτως, στον ιδιωτικό τομέα, η άδεια ειδικού σκοπού δεν έχει εφαρμογή καθώς δεν έχει παραταθεί η ισχύς της. Σε αυτήν την περίπτωση, ο εργαζόμενος είναι αναγκασμένος να κάνει χρήση κάποιας άλλης νόμιμης άδειας (κανονική άδεια, άδεια άνευ αποδοχών κτλ). Αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι αναγκαία η ανανέωση και η αναβίωση της άδειας ειδικού σκοπού στον ιδιωτικό τομέα από το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο καλείται να αφουγκραστεί και να συγχρονιστεί με τις τρέχουσες κοινωνικές ανάγκες.