Είναι νόμιμη η συνεδρίαση συλλόγου καθηγητών σε διδακτική ώρα;

Τι αλλάζει στο Επίδομα Μητρότητας. Για ποιους τοκετούς. Τι δικαιούται ο πατέρας
October 9, 2022
Οι αλλαγές του Γαλλικού εργατικού δικαίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2022
October 10, 2022
Τι αλλάζει στο Επίδομα Μητρότητας. Για ποιους τοκετούς. Τι δικαιούται ο πατέρας
October 9, 2022
Οι αλλαγές του Γαλλικού εργατικού δικαίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2022
October 10, 2022
Share

Συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων Ν. 1566/1985, άρθρο 11, ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΣΤ’.

Η ανωτέρω διάταξη προβλέπει ότι :

«…2. Ο σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά τουλάχιστο μία φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μία φορά στο τέλος κάθε τριμήνου και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων».

Άλλωστε σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ 79/2017 προβλέπεται ότι «3. Οι συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων πραγματοποιούνται εντός εργασιακού και εκτός διδακτικού ωραρίου».

Επομένως δεν μπορεί να γίνει έκτακτη συνέλευση συλλόγου σε διδακτική ώρα μαθήματος.

Δικηγόρος Εργατολόγος