ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΠΑΡ’ ΟΛΟ ΠΟΥ ΗΜΟΥΝ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ;

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗ ΔΕΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ;
September 11, 2018
ΠΗΡΑ ΑΔΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΩ ΚΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. ΜΠΟΡΕΙ;
September 11, 2018
Share

Κατ’ αρχήν, η απόλυση μελών της διοίκησης

των συνδικαλιστικών οργανώσεων απαγορεύεται. Ωστόσο, ο νόμος 1264/1982 προβλέπει ορισμένες εξαιρέσεις. Κατά το άρθρο 14 παράγραφος 10, η απόλυση μέλους της διοίκησης σωματείου εργαζομένων επιτρέπεται μόνο όταν «κατά τη σύναψη της σύμβασης εργασίας ο εργαζόμενος εξαπάτησε τον εργοδότη παρουσιάζοντας ψεύτικα πιστοποιητικά ή βιβλιάρια για να προσληφθεί ή να λάβει μεγαλύτερη αμοιβή, όταν ο εργαζόμενος αποκάλυψε βιομηχανικά ή εμπορικά μυστικά ή ζήτησε ή δέχτηκε αθέμιτα πλεονεκτήματα, κυρίως προμήθειες από τρίτους, όταν ο εργαζόμενος προκάλεσε σωματικές βλάβες ή εξύβρισε σοβαρά ή απείλησε τον εργοδότη ή τον εκπρόσωπό του, όταν ο εργαζόμενος επίμονα και αδικαιολόγητα αρνήθηκε να εκτελέσει την εργασία για την οποία είχε προσληφθεί και όταν ο εργαζόμενος δεν προσέρχεται αδικαιολόγητα στην εργασία του για περισσότερο από επτά ημέρες».  Αρμόδια να κρίνει αν πράγματι συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι καταγγελίας της ατομικής σύμβασης εργασίας είναι η Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών.