ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”. ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΞΕΝΑΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ;
October 5, 2020
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΘΑ ΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ
October 6, 2020
Share

Δυο εβδομάδες θα έχουν στην διάθεσή τους οι εργοδότες για να υποβάλλουν στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» τις δηλώσεις αναστολών των εργαζομένων τους για τον Σεπτέμβριο. Οι δηλώσεις ξεκινούν το ερχόμενο Σάββατο 10 Οκτωβρίου.

Επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους του επισιτισμού, του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού, του αθλητισμού και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται βάσει ΚΑΔ, όπως επίσης επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας ξενοδοχειακών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων υποβάλλουν τις δηλώσεις αναστολών των εργαζομένων τους από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Αντίστοιχα οι εργαζόμενοι υποβάλλουν τις δικές τους δηλώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.

Προσοχή, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν το ειδικό έντυπο «Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά» και δηλώνουν τους εργαζομένους τους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή είτε για όλο το μήνα Σεπτέμβριο είτε χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου μήνα.

  • Στην περίπτωση αναστολής της σύμβασης εργασίας εργαζόμενου/ων όλο τον μήνα η επιχείρηση υποβάλει μόνο ΜΙΑ δήλωση.
  • Στην περίπτωση αναστολής εργαζόμενου για περισσότερα του ενός χρονικά διαστήματα εντός του μήνα, η επιχείρηση – εργοδότης υποβάλει τόσες δηλώσεις όσα και τα χρονικά διαστήματα.

Για παράδειγμα:

  • Αναστολή σύμβασης εργασίας όλο το μήνα (1/9/2020-30/9/2020): 1 δήλωση αναστολής
  • Αναστολή για 3 χρονικά διαστήματα, π.χ. από 1/9/2020 – 8/9/2020, 13/9/2020-17/9/2020 και 25/9/2020-30/9/2020: 3 δηλώσεις αναστολής.

Μετά τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης από την επιχείρηση στο «Εργάνη» οι εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλλει δήλωση δεν απαιτείται να προβούν σε νέα δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ). Μόνο οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στην πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr.

Δίνεται επίσης δεύτερη ευκαιρία για τους εργαζόμενους, για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση για τον μήνα Αύγουστο. Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν δηλώσεις αναστολής για τον Αύγουστο από σήμερα 6 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Αντίστοιχα οι εργαζόμενοι υποβάλλουν την δική τους υπεύθυνη δήλωση για τον Αύγουστο από σήμερα 6 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου.

Όσον αφορά στις μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις εργαζόμενων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε εποχικά ξενοδοχεία και τουριστικά λεωφορεία που δεν επαναλειτούργησαν, αυτές υποβάλλονται από την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου έως και τις 31 Οκτωβρίου για την ειδική αποζημίωση 534 ευρώ του Σεπτεμβρίου.

Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις που δεν επαναλειτούργησαν υποβάλλουν μονομερή υπεύθυνη δήλωση για κάθε μήνα, από 01/06 και μέχρι 30/09.

Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις που επαναλειτούργησαν, υποβάλλουν μονομερή υπεύθυνη δήλωση για το χρονικό διάστημα από 01/06 μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους.

Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις που επαναλειτούργησαν και επαναπροσλήφθηκαν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που λήγουν πριν τις 30/09, υποβάλλουν μονομερείς δηλώσεις που καλύπτουν το χρονικό διάστημα από 01/06 μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους και από την επομένη της ημερομηνία λήξης της σύμβασης μέχρι την 30/9.

Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις που επαναλειτούργησαν κατά αλλά έκλεισαν πρόωρα λόγω COVID – 19, υποβάλλουν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις που καλύπτουν το χρονικό διάστημα από 01/06 μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους και από την επομένη της απόλυσής τους και μέχρι την 30/9.

Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

Η προθεσμία υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων από τους δικαιούχους ειδικών κατηγοριών παρατείνεται έως και 31/10.

Ειδικά οι δικαιούχοι που ανήκουν στην κατηγορία : «Εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού που είναι εγγεγραμμένοι έως την 15η Οκτωβρίου στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο σύστημα «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για τις προθεσμίες υποβολής των αντίστοιχων δηλώσεών τους.

Όπως παγίως συμβαίνει, η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των ειδικών κατηγοριών πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στην κείμενη νομοθεσία διασταυρώσεων και ελέγχων με τα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των φορέων που καταβάλλουν αποζημιώσεις λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19.

Μονομερείς δηλώσεις ξεναγών, καλλιτεχνών

Οι ανωτέρω επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγοί και τουριστικοί συνοδοί δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 534 ευρώ ανά μήνα για 2 μήνες, θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ, προκειμένου να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Απογραφή στην ειδική πλατφόρμα των καλλιτεχνών

Εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού μπορούν να εγγραφούν έως την 15η Οκτωβρίου στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας. Όσοι έχουν εγγραφεί ή θα εγγραφούν στην ειδική αυτή πλατφόρμα, μπορούν να υποβάλλουν παραπάνω από μία αίτηση εγγραφής καθώς με ξεχωριστές αιτήσεις /ορθές επαναλήψεις μπορούν να δηλώσουν περισσότερες από μία ειδικότητες.

Συνεργασία

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής Αίτησης / Δήλωσης  Ένταξης στο «Συν – Εργασία» (Β΄- Φάση)» Ορθή επανάληψη για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο αλλά μόνο :

  • για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β΄ Φάσης για τον Ιούλιο και Αύγουστο, και
  • για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ Φάσης.

Οι αιτήσεις / δηλώσεις υποβάλλονται από σήμερα 6 Οκτωβρίου έως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Πριν υποβληθούν οι διορθώσεις με το έντυπο της Ορθής Επανάληψης για τους εργαζόμενους, οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ Φάσης, οι εργοδότες μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωση για τη Β’ Φάση και επιλέγοντας το κουμπί [Διαχείριση] να ενημερώνονται για τους λόγους αποκλεισμού εργαζομένων από τις πληρωμές της Β’ Φάσης.

Αντίστοιχα για τον μήνα Σεπτέμβριο οι δηλώσεις της Α Φάσης θα μπορούν να υποβάλλονται σήμερα 6 Οκτωβρίου και αύριο 7 Οκτωβρίου (υποβάλλονταν και όλο το Σεπτέμβριο).  Η αίτηση / δήλωση της Β Φάσης για τον Σεπτέμβριο θα υποβάλλεται από μεθαύριο, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου έως και 24 Οκτωβρίου.

Τέλος οι δηλώσεις της Α Φάσης του «Συν – Εργασία» για τον Οκτώβριο θα υποβάλλονται έως και τις 31 Οκτωβρίου.

 Μειωμένες κατά 7,7 δις. είναι οι δαπάνες της κυβέρνησης που προϋπολογίζονται το 2021 για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοιού στην οικονομία συγκριτικά με φέτος. Το προσχέδιο του προυπολογισμού

Η σημαντική ψαλίδα αποτυπώνεται στο προσχέδιο του κρατικού προυπολογισμού για το 2021 που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και τεκμαίρει πως θα υπάρξει ανάγκη για λιγότερα μέτρα ανάσχεσης της πανδημίας, «κάνοντας» – όπως αναφέρει – «τη βασική θεώρηση ότι οι αρνητικές επιπτώσεις θα έχουν μετριαστεί». Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως η συνολική δαπάνη των ήδη προσδιορισμένων μέτρων Covid-19, κατά το μέρος που επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό, ανέρχεται το 2021 σε 1,606 δις. ευρώ, έναντι 6,528 δις. ευρώ για το 2020. Στο πλαίσιο αυτό και συνυπολογίζοντας τα 1,4 δις ευρώ των αναδρομικών των συνταξιούχων που θα καταβληθούν το 2020, οι δαπάνες για τις μεταβιβάσεις σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν το 2021 στα 30 δις. ευρώ, μειωμένες κατά 6,5 δις. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το 2020. Τα νέα μέτρα κατά του Covid-19, τα οποία θα έχουν τη σημαντικότερη επίπτωση το 2021 στις μεταβιβάσεις είναι:

  • η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα
  • το κόστος επιδότησης πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες που επλήγησαν από τον κορωνοϊό (πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ) και
  • η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό και η επιδότηση 200 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργου, για περίοδο 6 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, εντός του 2020 εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται μέτρα που κόστισαν 6,528 δις. ευρώ, όπως η αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ σε μηνιαία βάση των εργαζομένων σε προσωρινή αναστολή, η αποζημίωση 600 ευρώ σε επιστήμονες, η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών επί του ονομαστικού μισθού, η κάλυψη μέρους του δώρου Πάσχα και του Δώρου Χριστουγέννων, η άδεια ειδικού σκοπού, το πρόγραμμα βραχυχρόνιας απασχόλησης «Συν – Εργασία» κ.α.

Όσον αφορά στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, το δημοσιονομικό αποτέλεσμά τους προβλέπεται να διαμορφωθεί το 2021 σε πλεόνασμα ένα δις. ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση, σε σχέση με την εκτίμηση έτους 2020 κατά ένα δις. ευρώ. Εκτιμάται πως οι ασφαλιστικές εισφορές θα παρουσιάσουν σημαντική αύξηση κατά 1,28 δις ευρώ, ενόψει της αναμενόμενης επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας και της ενίσχυσης της απασχόλησης. Προϋπολογίζεται επίσης η αύξηση του ύψους των μεταβιβάσεων προς τον ΟΠΕΚΑ για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής πολιτικής μεταξύ των οποίων το Πρόγραμμα «Γέφυρα» που αφορά στην επιδότηση της πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19, αλλά και η κάλυψη της αυξημένης δαπάνης τριών βασικών κοινωνικών επιδομάτων (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Επίδομα Παιδιού και Επίδομα Στέγασης) για το 2021, ως αποτέλεσμα των οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας Covid-19. Ταυτόχρονα, προϋπολογίζεται αύξηση της δαπάνης για τις κοινωνικές παροχές κατά 300 εκατομμύρια ευρώ περίπου, ενσωματώνοντας, μεταξύ άλλων, την αύξηση των δράσεων του ΟΠΕΚΑ ύψους 700 εκατομμύρια ευρώ και της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 500 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και τη σημαντική μείωση κατά 800 εκατομμύρια ευρώ των παροχών του ΟΑΕΔ προς τους ανέργους, που σημείωσε μεγάλη αύξηση στο 2020 λόγω της ανάγκης για αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Η προ της πανδημίας δυναμική μείωσης της ανεργίας αναμένεται να αναστραφεί προσωρινά στο σύνολο του 2020, με την αύξηση των ανέργων όμως να περιορίζεται σε 1,3 ποσοστιαίες μονάδες του εργατικού δυναμικού, εν μέσω μείωσης του τελευταίου κατά 3,1% έναντι του 2019 εξαιτίας της επιφυλακτικότητας στην προσφορά εργασίας σε περιόδους έξαρσης της πανδημίας.

Η ανεργία προβλέπεται στο 16,5% του εργατικού δυναμικού, βελτιωμένη κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2020, καθώς ο αριθμός ανέργων θα μειώνεται εκ νέου το 2021 και ο αριθμός απασχολούμενων θα αυξάνεται, τόσο στους μισθωτούς όσο και στους αυτοαπασχολούμενους.

Δικηγόρος Εργατολόγος