ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΛΥΣΩ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;

ΑΝ ΑΥΞΗΘΕΙ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΙΧΕ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ;
September 11, 2018
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 11, 2018
Share

Κατ’ αρχήν, η καταβολή αποζημίωσης

είναι απαραίτητη προϋπόθεση νομιμότητας της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Ωστόσο, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως η πυρκαγιά, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις. Αν ο εργοδότης δεν είναι ασφαλισμένος για τέτοια περιστατικά απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Αν, όμως, είναι ασφαλισμένος, οφείλει να καταβάλει στους απολυόμενους υπαλλήλους τα δύο τρίτα της, υπό κανονικές συνθήκες, οφειλόμενης αποζημίωσης.