ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΕΝΩ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

ΑΝ ΑΥΞΗΘΕΙ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΙΧΕ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ;
September 11, 2018
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 11, 2018
ΑΝ ΑΥΞΗΘΕΙ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΙΧΕ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ;
September 11, 2018
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 11, 2018
Share

Ως προς το ζήτημα αυτό,

υφίσταται διχογνωμία. Κατά μία άποψη, ο εργοδότης δεν έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του εργαζομένου, εφόσον έχει ήδη επιβάλει την εκ περιτροπής εργασία. Σημειωτέον, ότι αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση που το ανωτέρω σύστημα το έχει επιβάλει ο ίδιος, αφού απέτυχαν οι διαβουλεύσεις με τους εργαζόμενους και τηρουμένων των νόμιμων προϋποθέσεων επιβολής του. Κατά μία άλλη γνώμη, ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει τις ατομικές συμβάσεις εργασίας ακόμη και αν έχει εφαρμόσει το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας. Ωστόσο, οφείλει να καταβάλει αποζημίωση με βάση τις αποδοχές που λάμβαναν οι εργαζόμενοι πριν τη λήψη του ως άνω μέτρου.