ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ. ΧΑΝΩ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;
September 11, 2018
ΡΥΘΜΙΣΤΗΚΑΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
September 11, 2018
Share

Η πυρκαγιά είναι γεγονός ανωτέρας βίας

που διακόπτει τη λειτουργία της εγκατάστασης εργασίας και απαλλάσσει τον εργοδότη σου από την υποχρέωση καταβολής του μισθού για όσο διάστημα διαρκεί η αδυναμία αποδοχής της εργασίας. Η σύμβαση εργασίας σου δε λύνεται για το λόγο αυτό. Ο εργοδότης σου μπορεί να καταγγείλλει τη σύμβαση εργασίας σου τηρώντας τον έγγραφο τύπο, αλλά δεν υποχρεούται να σου καταβάλλει αποζημίωση. Αν όμως, είναι ασφαλισμένος για το περιστατικό της πυρκαγιάς, οφείλει να σου καταβάλει αποζημίωση, μειωμένη στα 2/3 της κανονικής.