ΑΝ ΑΥΞΗΘΕΙ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΙΧΕ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ;

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
September 11, 2018
ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΛΥΣΩ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;
September 11, 2018
Share

Οι τραπεζικές εξελίξεις δεν είναι δυνατόν

να επηρεάσουν αυτοδικαίως τις σχέσεις εργασίας, καθώς ο νόμος απαιτεί την τήρηση ορισμένων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των επιμέρους συστημάτων. Εν προκειμένω, η εκ περιτροπής εργασία έχει επιβληθεί μονομερώς από τον εργοδότη, εφόσον οι διαβουλεύσεις με τους εργαζομένους απέτυχαν και η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης είναι πράγματι ζημιογόνα. Εφόσον, λοιπόν, οι ως άνω προϋποθέσεις εξακολουθούν να ισχύουν δεν είναι δυνατόν να ανατραπεί το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας, ακόμα και αν οι οικονομικές συνθήκες καταστούν ευνοϊκότερες. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η εκ περιτροπής εργασία δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί για περισσότερο από εννέα μήνες.