ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΘΕΣΩ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΤΡΙΤΟ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ;

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΦΥΛΟΥ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΩ;
September 11, 2018
Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ. ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ;
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΦΥΛΟΥ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΩ;
September 11, 2018
Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ. ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ;
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με τον κανόνα του άρθρου 651

Αστικού Κώδικα, ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να παρέχει την εργασία του αυτοπροσώπως και δεν μπορεί να αντικατασταθεί στη θέση του για την παροχή της εργασίας του. Σε περίπτωση δε που ο εργαζόμενος προσφέρει την εργασία του με άλλο πρόσωπο, δε δικαιούται να ζητήσει το μισθό του και ευθύνεται για την αθέτηση της συμβατικής του υποχρέωσης, όπως επίσης και για τις πράξεις του άλλου προσώπου.

Ωστόσο, είναι δυνατόν με συμφωνία μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου να επιτραπεί η αντικατάσταση του τελευταίου. Στην περίπτωση που καταρτιστεί η παραπάνω συμφωνία, την ευθύνη για την εκπλήρωση των καθηκόντων της εκάστοτε θέσης διατηρεί ο εργαζόμενος που αντικαταστάθηκε.