Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΦΥΛΟΥ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΩ;

ΘΟΛΟ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 11, 2018
Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΤΗ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;
September 11, 2018
ΘΟΛΟ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 11, 2018
Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΤΗ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;
September 11, 2018
Share

Η πρόβλεψη και χορήγηση επιδομάτων

στους εργαζομένους, ανάλογα με το φύλο τους, συνιστούν διάκριση με βάση το φύλο. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου 3896/2010, «απαγορεύεται κάθε μορφής άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω του φύλου ή της οικογενειακής κατάστασης του εργαζομένου όσον αφορά στους όρους, στις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας, στις προαγωγές, καθώς και στο σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης προσωπικού». Ο εργαζόμενος, ο οποίος υφίσταται τη διάκριση έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στο Συνήγορο του Πολίτη, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του, εφόσον κατά το άρθρο 25 του ως άνω νόμου «φορέας για την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου ορίζεται ο Συνήγορος του Πολίτη».