Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ ΣΤΙΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

4 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΚΟΡΩΝΟ-ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
October 27, 2020
2ο ΚΥΜΑ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ: ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ- ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
October 28, 2020
Share

Η απασχόληση ή η μη απασχόληση κατά την 28η Οκτωβρίου έχει τις ίδιες συνέπειες με εκείνες της απασχολήσεως ή μη κατά τις υποχρεωτικές εορτές.

Από την άλλη για την ένταξη εργαζομένων στο Πρόγραμμα Συν Εργασία, ο εργοδότης δύναται κατά τη κρίση του να μειώσει τον χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων όχι πέραν του 50% της μηνιαίας απασχόλησης, δηλαδή όχι κάτω των 20 ωρών ανά εβδομάδα. Το μειωμένο πρόγραμμα εργασίας μπορεί να διευθετηθεί και να δηλωθεί από τον εργοδότη είτε σε περίοδο μήνα είτε σε περίοδο εβδομάδας.

Επομένως, αν δεν λειτουργήσει η επιχείρησή ( γεγονός που πρέπει να κοινοποιηθεί στους εργαζόμενους), κατά την 28η Οκτωβρίου, τότε  δεν θα συμπεριληφθεί στις μηνιαίες/ εβδομαδιαίες  ώρες εργασίας για το Πρόγραμμα Συν Εργασία.