ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΕΡΓΗΣΟΥΝ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΟΥΣ;

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΛΑΒΩ ΑΔΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ;
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ;
September 11, 2018
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΛΑΒΩ ΑΔΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ;
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ;
September 11, 2018
Share

Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν καταβάλει

δεδουλευμένους μισθούς, οι εργαζόμενοι δεν έχουν το δικαίωμα να απεργήσουν. Αυτό, καθώς η απεργία αποσκοπεί στη διεκδίκηση ενός αιτήματος, που δεν αποτελεί νόμιμο δικαίωμα των εργαζομένων. Ωστόσο, εν προκειμένω, οι εργαζόμενοι δικαιούνται εκ του νόμου την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών τους. Γι’ αυτό, προβαίνουν σε επίσχεση εργασίας, ήτοι διακόπτουν την εργασία τους για όσο χρόνο ο εργοδότης αρνείται να τους καταβάλει τους δεδουλευμένους μισθούς τους. Σημειωτέον, ότι οι εργαζόμενοι δικαιούνται αμοιβή για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η επίσχεση εργασίας, σε αντίθεση με την απεργία, κατά τη χρονική περίοδο της οποίας οι εργαζόμενοι δεν δικαιούνται καταβολή μισθού.