ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΝΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ;

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ
September 11, 2018
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Η ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ;
September 11, 2018
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ
September 11, 2018
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Η ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ;
September 11, 2018
Share

Κατ’ αρχήν, ο εργοδότης δεν μπορεί

να συνάψει καμία συμφωνία με τον παθόντα-εργαζόμενο, η οποία να μειώνει τις υποχρεώσεις του (του εργοδότη) ως προς την καταβολή αποζημίωσης και δη εκτός δικαστηρίου. Είναι, όμως, δυνατόν να επέλθει συμβιβασμός από τον Ειρηνοδίκη. Επίσης, ο εργαζόμενος και ο εργοδότης μπορούν να προσφύγουν στη διαιτησία για τη διευθέτηση της ως άνω μεταξύ τους διαφοράς. Σημειωτέον, ότι σε περίπτωση πρόκλησης διαρκούς και πλήρους ανικανότητας ή θανάτου εξαιτίας τους εργατικού ατυχήματος, το νομίμως προβλεπόμενο ποσό αποζημίωσης δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από 15%.