Μπορεί ο εργοδότης να πάρει πίσω την απόλυση μου;

Στο ίδιο έργο θεατές
September 26, 2022
Λήψη άδειας εκτός καλοκαιρινής περιόδου – Τι πρέπει να γνωρίζετε
September 27, 2022
Share

Η εκ μέρους του εργοδότη καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου (απόλυση), αφού περιέλθει στον εργαζόμενο, δεν μπορεί να ανακληθεί.

Δηλαδή, αφής στιγμής περιέλθει η δήλωση του εργοδότη για καταγγελία της εργασιακής σύμβασης στον εργαζόμενο, τυχόν ανάκληση αυτής δεν έχει καμία ενέργεια.

Ωστόσο, αν η ανάκληση της απόλυσης πραγματοποιηθεί, πριν αυτή περιέλθει στον εργαζόμενο ή συγχρόνως, μόνο τότε, παράγει αποτελέσματα.

Δικηγόρος Εργατολόγος