Εργαζόμενα μέλη οικογένειας

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ο.Ε. ζητεί κοινωνική προστασία και κατώτατους μισθούς που να ανταποκρίνονται στην κρίση του κόστους διαβίωσης
October 22, 2022
Σε ποιες περιπτώσεις ισχύει απαγόρευση της απόλυσης;
October 24, 2022
Share

Σύμφωνα με πάγια νομολογία των δικαστηρίων της χώρας μας, μέλη της οικογένειας του εργοδότη, δηλαδή η/ο σύζυγος, τα παιδιά, οι πρόγονοι κλπ. αυτοί, εφόσον συμβιούν με αυτόν και διατρέφονται από αυτόν, εάν συμβαίνει να  απασχολούνται στην επιχείρησή του, θεωρείται ότι δεν υπάρχει το στοιχείο της παροχής εξαρτημένης εργασίας έναντι αμοιβής, λόγω του στενού οικογενειακού δεσμού που συνδέει αυτά.

Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή, δεν οφείλεται μισθός, καθ’ ότι γίνεται δεκτό ότι η εργασία που παρέχεται στα πλαίσια αυτά αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κοινών αναγκών της οικογένειας, προς τούτο γίνεται δεκτό ότι αυτή παρέχεται από ηθική και οικογενειακή υποχρέωση.

Ωστόσο, με βάση τα ειδικότερα πραγματικά γεγονότα κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης δεν αποκλείεται να θεωρηθεί ότι, τα μέλη της οικογένειας του εργοδότη παρέχουν εξαρτημένη εργασία, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Δικηγόρος Εργατολόγος