ΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΔΕ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ;

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙΛΕΙ ΠΡΟΩΡΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΑΝ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ?
September 11, 2018
ΧΑΝΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΩ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝ ΤΟ ΑΣΚΗΣΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ;
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙΛΕΙ ΠΡΟΩΡΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΑΝ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ?
September 11, 2018
ΧΑΝΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΩ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝ ΤΟ ΑΣΚΗΣΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ;
September 11, 2018
Share

Η καταβολή αποζημίωσης είναι μία από τις

νόμιμες προϋποθέσεις απόλυσης, ήτοι καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη. Επομένως, αν λείπει η ως άνω προϋπόθεση, η καταγγελία της σύμβασης εργασίας δεν είναι έγκυρη και ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος ως προς την καταβολή της αποζημίωσης. Η ανωτέρω ακυρότητα της καταγγελίας δεν ανατρέπεται από την καταβολή αποζημίωσης σε μεταγενέστερο χρόνο. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο εργοδότης είναι είτε να επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο, είτε να καταγγείλει εκ νέου τη σύμβαση εργασίας εγκύρως, ήτοι με την καταβολή νόμιμης αποζημίωσης.