ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ?

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙΛΕΙ ΠΡΟΩΡΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΑΝ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ?
September 11, 2018
ΧΑΝΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΩ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝ ΤΟ ΑΣΚΗΣΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ;
September 11, 2018
Share

Ο εργαζόμενος που επιθυμεί να αποχωρήσει από την εργασία του είναι

υποχρεωμένος να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του. Οφείλει δε να προειδοποιήσει τον εργοδότη του για την επικείμενη αποχώρηση. Σε περίπτωση που δεν ειδοποιήσει τον εργοδότη του εγκαίρως, θα πρέπει να του καταβάλει αποζημίωση. Η αποζημίωση αυτή συνίσταται σε αποδοχές μισού μήνα για τον υπάλληλο που έχει συμπληρώσει δύο μήνες ως ένα έτος στην εργασία του, σε αποδοχές ενός ολόκληρου μήνα για τον υπάλληλο που έχει συμπληρώσει πάνω από ένα έτος στην εργασία του, σε αποδοχές ενάμισι μήνα για τον εργαζόμενο που έχει συμπληρώσει από τέσσερα ως έξι έτη, σε αποδοχές δύο μηνών για όσους έχουν εργαστεί από έξι ως οκτώ χρόνια, σε αποδοχές δυόμισι μηνών για τους υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει από οκτώ έως δέκα χρόνια και σε αποδοχές τριών μηνών για όσους έχουν συμπληρώσει πάνω από δέκα έτη εργασίας στον ίδιο εργοδότη. Συνεπώς, ο εργαζόμενος δε δύναται να δηλώσει την παραίτησή του την ημέρα που επιθυμεί να αποχωρήσει από την εργασία του. Παρ’ όλα αυτά, οι παραπάνω ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται στην πράξη.