ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΛΑΒΩ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ?

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙΛΕΙ ΠΡΟΩΡΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΑΝ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ?
September 11, 2018
ΧΑΝΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΩ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝ ΤΟ ΑΣΚΗΣΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ;
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙΛΕΙ ΠΡΟΩΡΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΑΝ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ?
September 11, 2018
ΧΑΝΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΩ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝ ΤΟ ΑΣΚΗΣΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ;
September 11, 2018
Share

Η άδεια μητρότητας διαρκεί συνολικά

δεκαεπτά εβδομάδες. Κατ’ αρχήν, χορηγούνται οκτώ εβδομάδες άδειας πριν την πιθανολογούμενη ημερομηνία τοκετού και εννέα εβδομάδες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός λάβει χώρα σε προγενέστερο χρονικό σημείο από το προβλεπόμενο, η εργαζόμενη δικαιούται να λάβει συνολικά άδεια δεκαεπτά εβδομάδων. Για παράδειγμα, αν ο τοκετός πραγματοποιηθεί στις έξι εβδομάδες αφότου ξεκίνησε η άδεια της εργαζομένης, εκείνη θα δικαιούται ακόμη έντεκα εβδομάδες. Σε περίπτωση, όμως, που ο τοκετός πραγματοποιηθεί μετά τις οκτώ εβδομάδες, η άδεια παρατείνεται αναλόγως, και ο συνολικός αριθμός εβδομάδων υπερβαίνει τις δεκαεπτά εβδομάδες.