ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙΛΕΙ ΠΡΟΩΡΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΑΝ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ?

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΛΥΣΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΥ ΣΕ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΕΡΓΙΑ?
September 11, 2018
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΛΥΣΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΥ ΣΕ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΕΡΓΙΑ?
September 11, 2018
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
September 11, 2018
Share

Ο εργοδότης μπορεί κατ΄ εξαίρεση να καταγγείλει

τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πριν τη λήξη της αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Κατά το άρθρο 672 ΑΚ «καθένα από τα μέρη έχει δικαίωμα σε κάθε περίπτωση να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο, χωρίς να τηρήσει προθεσμία. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να αποκλεισθεί με συμφωνία». Επομένως, αν ο εργαζόμενος επιδείξει, για παράδειγμα, υβριστική συμπεριφορά ή αποδειχθεί ανεπαρκής ως προς την εκπλήρωση των επαγγελματικών καθηκόντων του, ο εργοδότης δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του ακόμη και αν είναι ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο.