ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΛΥΣΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΥ ΣΕ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΕΡΓΙΑ?

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ?
September 11, 2018
ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΕΡΓΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ?
September 11, 2018
Share

Το ζήτημα που τίθεται είναι αν ο εργοδότης

μπορεί να επικαλεστεί, για παράδειγμα, οικονομικοτεχνικούς λόγους, ώστε να απολύσει τους εργαζομένους που πρόκειται να συμμετάσχουν σε επικείμενη απεργία και να αποφύγει τις αρνητικές συνέπειες αυτής. Κατά τη νομολογία, η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, που συνδέεται με τη συμμετοχή του εργαζομένου σε απεργία, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι αφορά σπουδαίο λόγο (όπως απαιτεί ο νόμος για τη νόμιμη λύση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου) και ως εκ τούτου δεν είναι νόμιμη. Επομένως, ο εργοδότης δε δικαιούται να λύσει τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του εργαζομένου για λόγο που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή του σε νόμιμη απεργία.