ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ?

ΣΚΛΗΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΛΥΣΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΥ ΣΕ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΕΡΓΙΑ?
September 11, 2018
Share

Για να δικαιούται ο παθών σε εργατικό ατύχημα

χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, αρκεί να συντέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος πταίσμα του εργοδότη ή των προστηθέντων, ήτοι των υπαλλήλων του εργοδότη για τις πράξεις των οποίων ευθύνεται. Το ως άνω πταίσμα μπορεί να συνίσταται και στην αμέλεια ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων από γενικές ή ειδικές διατάξεις όρων ασφαλείας των εργαζομένων, κατά την απόφαση 888/2015 του Αρείου Πάγου. Συμπερασματικά, για να ευθύνεται ο εργοδότης σε καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, στην περίπτωση εργατικού ατυχήματος, θα πρέπει το αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητά του (του εργοδότη) ή των προσώπων-υπαλλήλων για τις πράξεις των οποίων ευθύνεται.